NHÂN SỰ & ĐÀO TẠO

Đối với doanh nghiệp: Con người là yếu tố quan trọng nhất, đội ngũ CBNV được đào tạo và nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đề cao yếu tố đạo đức nghề nghiệp là cốt lõi để doanh nghiệp phát triển.
Thang máy Nasa không ngừng nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ nhân lực, các CBNV luôn mang trong mình nhiệt huyết, tận tâm phục vụ tất cả góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng của từng dự án mà thang máy Nasa thực hiện.

 

Hội thảo thang máy:

 

Đào tạo trực tiếp tại công trình: