Địa chỉ: Thái Nguyên

Năm thực hiện: Từ 2016 – nay

Cải tạo, sửa chữa, bảo trì thang máy

 

Bình luận