Địa chỉ: C23 Nguyễn Khang

Năm thực hiện: 2016

Cải tạo, sửa chữa, bảo trì thang máy

 

Bình luận