Địa chỉ: Công an Tỉnh Hòa Bình

Năm thực hiện: 2018

Cải tạo, sửa chữa, bảo trì thang máy

 

 

Bình luận