Địa chỉ: 45D, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Năm thực hiện: 2019

Số lượng: 1 thang FUJI

 

Bình luận