Địa chỉ: Km 24, Quốc lộ 5A, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Năm thực hiện: 2019

Số lượng: 1 thang

 

Bình luận