Địa chỉ: Số 1 Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

Năm thực hiện: 2019

Số lượng: 1 thang

 

Bình luận