Mô tả công việc: – Tìm kiếm và phát triển thị trường. – Tư vấn khách hàng về các dòng sản phẩm thang máy công...

Mô tả công việc: – Nắm chắc các nghiệp vụ kế toán, cập nhật kịp thời các luật thuế hiện hành. – Quản lý và thực...

Mô tả công việc: – Bảo trì, bảo dưỡng thang máy. – Sửa chữa thang máy. – Thực hiện các công việc do cấp...